Workshops


Familieopstellingen met Energiewerk

In samenwerking met Hendrik Kalsbeek van De Levenstuin, worden regelmatig de workshops "Familieopstellingen met Energiewerk" georganiseerd. Tijdens deze workshops is er ruimte om een opstelling met representanten te ervaren. Naast de opstellingen wordt er ook energiewerk gedaan. Tijdens deze oefeningen wordt iedere deelnemer uitgenodigd om naar eigen thema's te kijken, daardoor meer bewustwording te krijgen om zo stappen te kunnnen zetten in zijn, haar eigen proces.


Komende data:  zondag 18 oktober 2020


Locatie: Het Middenhuis,  adres: Fie Carelsenstraat 32,  Zutphen
Tijd: van 9.30 tot rond 13.00 uur.
Bijdrage vraaginbrenger 110 euro, representant 30 euro.
Aanmelden of vragen: via pv8@kpnmail.nl  LIP Opstellingen, Reis naar je Hart


Lip is een afkorting van Levens Integratie Proces. Deze vorm van opstellen is ontwikkeld door Wilfried Nellis.

Bij LIP wordt het leven in 7 fases verdeeld, corresponderend met de 7 hoofdchakra's.  Er is in deze opstellingsvorm een vaste structuur, waarbij we voornamelijk naar de eerste 3 of 4 fases kijken.
1. De periode voor je geboorte, komt overeen met je eerste chakra.
2. De vroege kinderjaren, correspondeert met het tweede chakra.
3. De pubertijd, correspondeert met het derde chakra.
4. De (jong) volwassen periode, correspondeert met het vierde chakra.

Als vraagsteller kijk je naar je eerste 3 levensfasen en krijg je de mogelijkheid onverwerkte aspecten te integreren. Door zo je leven volledig te mogen gaan omarmen genereer je kracht voor de toekomst. Je mag alle aanspraken en wensen over dat wat geweest is loslaten en kunt zo de volle verantwoordelijkheid voor je leven nu nemen. 

Als volwassen jij kom je bij deze vorm van opstellen tegenover 3 representanten te staan. De eerste representeert jou als ongeboren wezen/kind, de tweede representeert jou in je kindertijd en de derde laat jou zien als puber/ adolescent. Door in contact te komen met deze fases en deze te integreren ontstaat heling. LIP berust op het inzicht dat ons leven met alles wat zich daarin heeft afgespeeld volledig is en dat in die zin alles in orde is zoals het is en zoals het was.

De LIP opstelling biedt de mogelijkheid om op zielsniveau contact te maken met de verschillende fasen en de bijbehorende ervaringen te laten zijn zonder spijt, zonder schaamte, zonder verwijt, precies zoals ze waren, helemaal in HALLO. Je mag er zijn en gezien worden helemaal zoals je bent zonder oordeel! Hierdoor ontstaat als vanzelf een grote ontspanning en ruimte voor wat zich door jouw bestaan en leven wil verwerkelijken!


Net als bij de workshops familieopstellingen zullen we deze workshop combineren met energiewerk en zo aandacht besteden aan de thema's die zich laten zien. Ook staan we stil bij dat wat je als representant ervaart. Op deze wijze wordt ook deze workshop een groei ervaring voor alle deelnemers. 

 
Datum:   Zondag 29 oktober 2020
Locatie:  Het Middenhuis, adres: Fie Carelsenstraat 32,  Zutphen
Tijd: van 9.30 tot rond 13.00 uur.
Bijdrage vraaginbrenger 110 euro, representant 40 euro.
Aanmelden of vragen: via pv8@kpnmail.nl

"Luisteren naar wat de chakra's jou vertellen"

Een dagworkshop, waarin je een reis langs je 7 hoofdchakra's maakt. Je gaat ervaren welke informatie de chakra's voor jou dragen.
Zondag 20 december 2020  10.00 tot 17 uur. 
Plaats: Het Middenhuis,  adres: Fie Carelsenstraat 32, Zutphen
De bijdrage voor deze dag is 80 euro.
Begeleiding: Hendrik Kalsbeek & Petra de Vries
Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Wil je meedoen aan deze workshop?
Stuur dan een mail naar pv8@kpnmail.nl 

Trance Dans 

Een oude shaministische vorm van helende dans. Waarbij je beweegt vanuit je eigen binnenwereld. Vooraf aan de dans zet je een intentie. Een vraag of thema waarop je graag heling dan wel inzicht wilt ervaren.

Workshop van een dagdeel. Loszittende kleding waarin je makkelijk kunt bewegen is een aanrader. Als je een eigen bandana hebt mag je die meenemen.

Data: Volgt

Plaats: Volgt

Bijdrage: 25 euro

Aanmelden of vragen via pv8@kpnmail.nlManifesting Results

Underconstruction

Energiewerk

Underconstruction