Verschillende werkwijzen Systemisch Coachen

Opstellingen met poppetjes

Bij deze vorm werken we aan een tafel en gebruiken we poppetjes om de opstelling neer te zetten. Deze manier van werken voelt vaak heel veilig voor de cliënt. Er kan met een zekere afstand naar de opstelling worden gekeken, waardoor er een beter overzicht ontstaat en het beeld van de opstelling wat langzamer kan bezinken. Deze manier van werken brengt vaak helderheid over iemands positie en ook hier kunnen veranderingsprocessen in gang worden gezet.

Opstellingen met Vloerankers

In deze opstellingsvorm gebruiken we zogenaamde vloerankers als representanten. Als vloeranker kunnen een of meerder A4-tjes genomen worden eventueel met een naam erop, maar ook voorwerpen zoals schoenen, kussens, enz. De cliënt plaatst de A4-tjes in een bepaalde positie op dezelfde manier als waren het personen (of abstracte elementen). Vervolgens kan de begeleider op alle verschillende A4-tjes plaatsnemen en waarnemen en voelen hoe het op die posities is. Ook kan de cliënt zelf ervaren hoe het voelt op die posities. Ook hier kan het nodige proceswerk gedaan worden in de vorm van bepaalde zinnen uitspreken en/of het gebruik maken van rituelen.  

Opstellingen "in de geest"

Bij deze vorm van opstellen zit je als client in een comfortabele houding en wordt je door middel van een geleide visualisatie in een lichte trance gebracht (vergelijkbaar met hypnotherapie). Vervolgens wordt de client gevraagd om de persoon of elementen voor de opstelling in gedachten (in de geest) een plek te geven. 

Als client zie en voel je wat er gebeurt en de opsteller begeleidt je door de innerlijke opstelling. Tijdens deze opstelling kunnen er personen en of elementen worden toegevoegd of weggehaald en kunnen helende zinnen worden uitgesproken of rituelen worden toegepast.