Familieopstellingen

Familieopstellingen helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.


Familieopstellingen is een methode die ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Tijdens een opstelling wordt gekeken vanuit een houding zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. 


Voorbeelden waarbij een familieopstelling inzicht en ondersteuning kan bieden· 

- beperkingen en blokkades in het persoonlijk functioneren

- conflicten

- rouwverwerking

- ziekte

- incest

- levensvraagstukken

- loopbaanvragen

- communicatievraagstukken

- relatievragen