Systemisch Coachen

Werkwijze systemische coaching


Systemisch Coachen kent zijn wortels in familieopstellingen.

Een sessie begint met het kijken naar wat is je vraag en hoe kunnen we die vraag echt helder maken. Vervolgens kijken we wat de context is van de vraag. Na dit voorgesprek gaan we aan de slag met de opstelling.
Afhankelijk van de vraag en de wens van de cliënt wordt de vorm van opstellen gekozen die op dat moment het beste past.
Er kan op de volgende manieren gewerkt worden:


Opstellingen met poppetjes

Opstellingen met ‘vloer-ankers’

Opstellingen ‘in de geest’

Opstellingen 'Van het Verlangen'

Verschillende werkwijzen Systemisch Coachen

Opstellingen met poppetjes

  

Een familieopstelling kan ook met poppetjes gedaan worden, ook wel een tafelopstelling genoemd.

Deze vorm van opstellen wordt vaak als veilig ervaren en geeft je de mogelijkheid om anders en met iets meer afstand naar een vraagstuk te kijken.

Tijdens de opstelling nemen poppetjes de plaats in van personen of elementen die belangrijk zijn mbt het vraagstuk. Doordat je de poppetjes op het veld plaatst komt het krachtenveld in beeld en ontstaat er in één oogopslag overzicht. Er wordt zichtbaar en voelbaar wat van belang is, waar energie weer kan gaan stromen.

Deze manier van werken brengt vaak helderheid over iemands positie en ook hier kunnen veranderingsprocessen in gang gezet worden.

Opstellingen met Vloerankers


In deze opstellingsvorm gebruiken we zogenaamde vloer-ankers als representanten. Als vloeranker kan bijv een A4-tje met een naam erop worden genomen. De cliënt plaatst dan bijvoorbeeld de A4-tjes in een bepaalde positie op dezelfde manier als ware het personen. Vervolgens kan de begeleider op de verschillende A4-tjes plaatsnemen en waarnemen en voelen hoe het op die posities is. 

Ook kan de cliënt zelf ervaren hoe het voelt op die posities. Ook hier kan het nodige proceswerk gedaan worden in de vorm van bepaalde zinnen uitspreken en/of het gebruik maken  van rituelen.  

Opstellingen "in de geest"


Bij deze vorm van opstellen zit je als client in een comfortabele houding en wordt je door middel van een geleidde visualisatie in een lichte trance gebracht (vergelijkbaar met hypnotherapie). Vervolgens wordt de client gevraagd om de persoon of elementen voor de opstelling in gedachten (in de geest) een plek te geven. 

Als client zie en voel je wat er gebeurd en de opsteller begeleidt je door de innerlijke opstelling. Tijdens deze opstelling kunnen er personen en of elementen worden toegevoegd of weggehaald en kunnen helende zinnen worden uitgesproken of rituelen worden toegepast.
Opstellingen van het Verlangen