Healing

Een healing is het weer in balans brengen van je energiesysteem. Waar mogelijk worden blokkades opgeruimd en komt je energie weer op stroom. Effect hiervan is een grotere mate van ontspanning en het ervaren van welzijn. Kortom een Healing werkt helend.


Er zijn verschillende vormen van Healing mogelijk. 

-  Trance Medium Healing

-  Hands on Healing

-  Aura Healing

-  Chakra Balancing


Voor iedere Healingvorm geldt dat je aan kunt geven welk thema er bij je speelt. Dit wordt dan in de healing meegenomen. Daardoor kan er beweging komen in oude patronen, vastzittende emoties en overtuigingen.


Healing vragen/thema's zouden kunnen zijn:

- Het ervaren van mijn lichaam / emoties vind ik niet makkelijk

- Op mijn werk bots ik met een collega en verlies ik mijn ruimte
Healing vormen


Trance Medium Healing 

Bij deze healingvorm zit je op een stoel. Ik als healer zit tegenover je. Tijdens deze healingvorm werk ik met gesloten ogen vanuit een verhoogd bewustzijnsniveau.

Dit is een krachtige vorm van healing waarbij gekeken wordt naar de energie in en om je lichaam en zal er beweging gebracht worden daar waar dat kan.

Beweging in energie betekent dat er ruimte komt waarin een verandering kan ontstaan. Dat kun je soms ter plekke ervaren, maar de healing kan ook later een directe - of indirecte uitwerking hebben. 

Een TM healing kan zowel in de praktijk als op afstand plaats vinden. In het laatste geval via Skype of telefoon. 

Een sessie duurt ongeveer 45 minuten.


Heands on Healing

Tijdens de healing, lig je gekleed op de massagetafel. Je wordt echter niet gemasseerd. Wel word je aangeraakt. Dat gebeurd vanuit een helder bewustzijn en met aandacht. Door met bewustzijn lichaam aan te raken, wordt ook jij als spirit aangeraakt. Hierdoor wordt energie in beweging gebracht en kan er verandering optreden. Het energetisch evenwicht wordt hersteld via aanraking van lichaam en het energieveld. Zo wordt het energieveld schoongemaakt en opnieuw in balans gebracht. 

Een sessie duurt ongeveer een uur. 


Aura Healing 

Tijdens een Aura Healing zit je op een stoel. Ik als healer zit tegenover je of sta in de ruimte om je heen. Tijdens de healing maak ik contact met jou energie.

Bij aura- en chakrahealing wordt gewerkt met energie en energievelden om heling tot stand te brengen. De energie,  aura en chakra's,worden geharmoniseerd, waardoor deze beter gaan stromen. Je komt geestelijk en fysiek meer in balans, blokkades worden opgeruimd.  

De energiestroom wordt hersteld en je kan dit ervaren als meer innerlijke rust en meer energie en plezier. Aurahealing werkt door op zowel fysiek (cellen, DNA), als emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Na de healing geef ik kort aan wat ik waargenomen heb in jouw energie. En indien gewenst geef ik je oefeningen mee om de ingezette verandering en bewustwording te bestendigen en versterken.

Een sessie duurt ongeveer 30 minuten.


Chakra Balancing

Tijdens een Chakra Balancing lig je (gekleed) op je buik op de massagetafel. De 7 centrale hoofdchakra's worden zacht geschud en in lijn gebracht. Dit gebeurd door het lichaam zacht aan te raken en een lichte massage-achtige beweging te maken. 

Een Chakra Balancing werkt diep ontspannnend, stabiliserend en harmoniserend.

Een sessie duurt ongeveer 30 minuten.